Chata Rossa

Chata v Dolní Moravě - Orlické hory


DOLNÍ MORAVA

SKI AREÁL SNĚŽNÍK

Data nejsou k dispozici

Data poskytuje SNĚŽNÍK


Statistika

Turistika a zajímavosti v okolí Dolní Moravy - Kralicko

V okolí Dolní Moravy je možné navštívit a shlédnout přírodní a lidské výtvory jako např:

  • Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
  • Pevnostní opevnění, tvrz Hůrka, tvrz Bouda a další
  • Suchý vrch
  • Zemská brána
  • Pastvinská přehrada - koupání v přírodní nádrži
  • Rozhledny v okolí a mnoho dalších...

Dlouhé Stráně

Zajímavý projekt skupiny ČEZ - byla výstavba přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně.

Leží na Moravě, v katastru obce Loučná nad Desnou, v okrese Šumperk. Elektrárna má tři "nej": největší reverzní vodní turbína v Evropě - 325 MW, elektrárna s největším spádem v České republice - 510,7 m a největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW.

Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na počátku osmdesátých let však bylo rozhodnuto o převedení do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Elektrárna byla spuštěna do provozu v roce 1996.

Bližší info naleznete zde: Dlouhé Stráně

Tvrz bouda

Tvrz Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených dělostřeleckých tvrzí čs. opevnění budovaného od roku 1935. Představuje nejzachovalejší stavbou ve své kategorii na území celé České republiky. Od roku 1995 je tvrz Bouda zapsána na seznamu kulturních památek ČR. Je ve zcela původním stavu zpřístupněna veřejnosti. Tvoří ji pět mohutných železobetonových objektů (srubů), propojených systémem podzemních spojovacích chodeb a rozsáhlých sálů. Ty sloužily k umístění válečných kasáren pro osádku tvrze čítající 316 mužů, jako sklady munice, elektrárna-strojovna, filtrovna vzduchu, ošetřovna, kuchyně, spojovací uzel atd. Podzemím, až 57 m pod povrchem země, je vedena úzkorozchodná železniční trať, sruby jsou na chodby napojeny výtahovými šachtami a schodišti. Celkově tvoří podzemní prostory tvrze chodby, sály a schodništní šachty jejichž délka přesahuje 1,7 km.

Bližší info naleznete zde: Tvrz bouda

Suchý vrch

Suchý vrch patří do Bokovohorské hornatiny. Je bez 5 metrů přesně 1000 metrů vysoký. Ze Suchého vrchu je možné vidět celé Rychlebské hory, Jeseníky, Orlické hory a veškerá města a obce pod ním. přímo na vrcholu Suchého vrchu je 33 m vysoká vodárenská věž, která je zároveň věží vyhlídkovou.Zemská brána

Zemská bránaZemská brána - chráněný přírodní výtvor a oblíbené výletní místo. Je tak pojmenován skalnatý úsek Divoké Orlice protínající pod osadou Čihák napříč snížený hřbet Orlických hor. Řeka zde vyhloubila romantické údolí v pevných, ale rozpukaných rulách a pronikla tak do vnitrozemí Čech. Balvanové úzké řečiště lemují v úseku několika set metrů výrazné rulové skály, které opravdu působí dojmem vstupní brány do Čech.

Bližší info naleznete zde: Zemská brána

Pastvinská přehrada

Je přehradou vybudovanou v letech 1932-38. Vodní plocha je dlouha cca 7km a zabírá plochu 110 ha. Nádrž obsahuje 11mil. metrů krychlových. Hráz je zděná 43 m vysoká a 193metrů dlouhá. Součástí přehrady je hydroelektrárna. Přehrada se využívá k výrobě elektrřiny, regulaci toku jako ochrana před povodněmi a také jako rekreační oblast.

Bližší info naleznete zde: Pastvinská přehrada