Chata Rossa

Chata v Dolní Moravì - Orlické hory


DOLNÍ MORAVA

SKI AREÁL SNÌŽNÍK

Data poskytuje TTNET


Statistika

Kalendáø obsazenosti chaty Rossa na rok 2019

Níže si mùžete zjistit, zda je vámi požadovaný termín obsazen, èi nikoliv. Pokud je termín volný a máte zájem o ubytování, mùžete objednat pobyt v odkazu REZERVACE vyplnìním objednávkového formuláøe.
Je Vámi vybraný termín již rezervován? Mùžeme Vám nabídnout jiný, pøípadnì Vám pomoci sehnat ubytování. Sledujte vývoj obsazenosti chaty na tìchto stránkách, obèas se již zarezerovvaný termín uvolní. Mùžeme si Vás pøidat do zájemcù a v pøípadì uvolnìní termínu Vás budeme ihned informovat.


Termín obsazen
offset = $offset; $cal->weekNumbers = $weeks; $cal->tFontSize = 14; $cal->hFontSize = 11; $cal->dFontSize = 12; $cal->wFontSize = 11; $cal->viewEvent(1,1, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Hroudná - hroudna.monika@gmail.com - záloha 2 K dorzaila v èervnu 2018, zbytek v prosinci. $cal->viewEvent(3,6, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Chrastek - chrastekv@seznam.cz - dle individual dohody, 7.8K $cal->viewEvent(19,26, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Čížková - Barbora Čížková , tel. 733521895 - 17000 Kè , záloha 6 tis. z Nemocnice Pelhřimov přišla $cal->viewEvent(26,31, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Šaòková - Eliška Šaňková - 14800 Kè echo $cal->create(). '
'. '
'; //únor $m = $month =2; $cal = new CALENDAR($y, $m); $cal->offset = $offset; $cal->weekNumbers = $weeks; $cal->tFontSize = 14; $cal->hFontSize = 11; $cal->dFontSize = 12; $cal->wFontSize = 11; $cal->viewEvent(1,1, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Šaòková - Eliška Šaòková - 14800 Kè $cal->viewEvent(2,9, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Vondroušek - Vojtìch vondroušek - 16.6K htvt $cal->viewEvent(9,16, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Jabùrková, katka.jaburkova@seznam.cz - 13 000 se saunou, bez zálohy $cal->viewEvent(16,23, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Vymyslický, pavell.vymyslicky@gmail.com - 17 000 se saunou, záloha 2 K dorazila $cal->viewEvent(23,28, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Talachová, Lucije@email.cz - záloha 2000 Kè složena, doplatek na úèet pøed pøíjezdem 12700, zaplaceno do pátku, ale možná budou až do soboty echo $cal->create() . '
'; //bøezen $m = $month =3; $cal = new CALENDAR($y, $m); $cal->offset = $offset; $cal->weekNumbers = $weeks; $cal->tFontSize = 14; $cal->hFontSize = 11; $cal->dFontSize = 12; $cal->wFontSize = 11; $cal->viewEvent(1,2, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Talachová, Lucije@email.cz - záloha 2000 Kè složena, doplatek na úèet pøed pøíjezdem 12700, zaplaceno do pátku, ale možná budou až do soboty $cal->viewEvent(2,9, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Doležalová, veronika-dolezalova@seznam.cz - záloha 2000 Kè složena, doplatek na úèet pøed pøíjezdem 16900 $cal->viewEvent(9,16, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Budka, jan budka - záloha 2000 Kè složena, doplatek na úèet pøed pøíjezdem 16000 Kè (celkem 18000) echo $cal->create() . '
'. '
'; //duben $m = $month =4; $cal = new CALENDAR($y, $m); $cal->offset = $offset; $cal->weekNumbers = $weeks; $cal->tFontSize = 14; $cal->hFontSize = 11; $cal->dFontSize = 12; $cal->wFontSize = 11; echo $cal->create() . '
'. '
'; ?>
offset = $offset; $cal->weekNumbers = $weeks; $cal->tFontSize = 14; $cal->hFontSize = 11; $cal->dFontSize = 12; $cal->wFontSize = 11; echo $cal->create(). '
'. '
'; //èerven $m = $month =6; $cal = new CALENDAR($year, $month); $cal->offset = $offset; $cal->weekNumbers = $weeks; $cal->tFontSize = 14; $cal->hFontSize = 11; $cal->dFontSize = 12; $cal->wFontSize = 11; echo $cal->create(). '
'; //èervenec $m = $month =7; $cal = new CALENDAR($year, $month); $cal->offset = $offset; $cal->weekNumbers = $weeks; $cal->tFontSize = 14; $cal->hFontSize = 11; $cal->dFontSize = 12; $cal->wFontSize = 11; $cal->viewEvent(6,13, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Smetanová, iva.sme@seznam.cz - záloha 2000 Kè složena, doplatek na úèet před příjezdem 13400 Kè (celkem 15400) $cal->viewEvent(27,31, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Špičáková, Zuzka.Brestek@seznam.cz - záloha 2000 Kč zaplacena, doplatek na úèet před pøíjezdem 11850 Kè (celkem 13850) echo $cal->create(). '
'. '
'. '
'; //srpen $m = $month =8; $cal = new CALENDAR($year, $month); $cal->offset = $offset; $cal->weekNumbers = $weeks; $cal->tFontSize = 14; $cal->hFontSize = 11; $cal->dFontSize = 12; $cal->wFontSize = 11; $cal->viewEvent(1,3, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Špičáková, Zuzka.Brestek@seznam.cz - záloha 2000 Kč zaplacena, doplatek na úèet před příjezdem 11850 Kè (celkem 13850) $cal->viewEvent(10,17, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Hrbáèová, phhrbacovi@volny.cz, zadnikova@elektrozbozi.cz - zaplaceno již komplet 15400 Kè $cal->viewEvent(17,24, "#fb3c32", "Termín již zarezervován a obsazen");//p. Matěj, TomasMatej@seznam.cz - záloha 2000 Kè složena, doplatek na úèet pøed pøíjezdem 11900 Kè (celkem 13900) echo $cal->create(). '
'. '
'; ?>
offset = $offset; $cal->weekNumbers = $weeks; $cal->tFontSize = 14; $cal->hFontSize = 11; $cal->dFontSize = 12; $cal->wFontSize = 11; echo $cal->create(). '
'. '
'; //øíjen $m = $month =10; $cal = new CALENDAR($year, $month); $cal->offset = $offset; $cal->weekNumbers = $weeks; $cal->tFontSize = 14; $cal->hFontSize = 11; $cal->dFontSize = 12; $cal->wFontSize = 11; echo $cal->create(). '
'; //listopad $m = $month =11; $cal = new CALENDAR($year, $month); $cal->offset = $offset; $cal->weekNumbers = $weeks; $cal->tFontSize = 14; $cal->hFontSize = 11; $cal->dFontSize = 12; $cal->wFontSize = 11; echo $cal->create(). '
'. '
'; //prosinec $m = $month =12; $cal = new CALENDAR($year, $month); $cal->offset = $offset; $cal->weekNumbers = $weeks; $cal->tFontSize = 14; $cal->hFontSize = 11; $cal->dFontSize = 12; $cal->wFontSize = 11; echo $cal->create(). '
'. '
'; ?>